Dziś w czasie Mszy Świętej o godz. 12.00 odbył się uroczysty ingres, czyli objęcie parafii przez nowego Proboszcza naszej wspólnoty ks. kan. dra Tomasza Brzezińskiego, do niedawna  Rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku. Przedstawiamy Państwu w załączeniu fotorelacje z tej uroczystości.

Na wstępie ks. kan. Józef Błaszczak Proboszcz ze Strzegowa-wprowadził ks. kan. Tomasza Brzezińskiego w Świętojańską Parafię w trakcie obrzędu Liturgicznego.

Przed rozpoczęciem uroczystęj Eucharystii pod przewodnictwem ks. kan. Tomasza, słowa powitania skierowała do nowego Proboszcza świętojańskiej świątyni – Monika Lisicka – liderka Odnowy w Duchu Świętym “Chrystus Sługa” – w imieniu wszystkich parafian, wspólnot, dzieci i młodzieży przekazała życzenia: “Błogosławieństwa Bożego, Mocy Ducha św. i opieki Maryi na każdy dzień pośród nas. Niech nie zabraknie Ci życzliwości i wsparcia we wszystkich poczynaniach, a pojawiające się przeszkody, niech będą pokonywane z łagodnością Twego serca i z naszą pomocą” – (treść powitania w załączeniu). Następnie ks. Proboszcz powitał wszystkich obecnych w świątyni dostojnych przedstawicieli władz szkół, organizacji, stowarzyszeń szczególnie obecnych Rycerzy Jana Pawła II , tak licznie z całej Polski przybyłych na tę uroczystość. Ksiądz Proboszcz wyraził swoją radość z obecności wszystkich Gości i Parafian, następnie w naszej intencji ofiarował Mszę św, w której po raz pierwszy, jako nowy Proboszcz przewodniczył.

Na koniec uroczystej Mszy św. nie zabrakło życzeń, podziękowań i wzruszeń.

Życzenie m.in. zostały przekazane naszemu ks. Proboszczowi od przedstawicieli Zespołu Szkół Katolickich w Płocku, Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, Przedstawicieli Zakonu Rycerzy Jana Pawla II, dziekana dekanatu płockiego zachodniego – ks. kan Stefana Cegłowskiego.

Podziękowania ks. Proboszcza skierowane do zaprzyjażnionego bractwa Rycerzy Jana Pawła II, na ręce Prowincjała Polski Janusza Paczkowskiego. Podziękowanie dla członków Kapituły Narodów obecnych na ingresie. Serdeczne podziękowania ze strony księdza Tomasza -skierowane były “do przyjaciół, którzy są na co dzień” – do rodzny tj do kochanych Rodziców, sióstr, siostrzenic i szwagrów obecnych na ingresie.

Podziękowanie za obecność Księdzu infułatowi prof. dr hab. Wojciechowi Góralskiemu, księżom emertom na ręce ks. kan. dr Janusza Filarskiiego – Dyrektora Domu Księży Emerytów. Również podziękowanie za obecność Księdzu Dziekanowi – dekanatu płockiego zachodniego – ks. kan. Stefanowi Cegłoskiemu – Proboszczowi Parafii Katedralnej. Podziękowania dla ks. prał. Tadeusza Zabornego, który w tym roku obchodził Jubileusz 50 lat kapłaństwa (notabene były nauczyciel w szkole podstawowej i średniej naszego ks. Proboszcza i ks. kan. Stefana Cegłowskiego). Podziękowania dla ks. dr Jarosława Kwiatkowskiego – obecnego rektora Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku oraz dla ks. dr Krzysztofa Cymermana za organizację ingresu oraz wprowadzenie w sprawy parafii. Dla wszystkich, wybrzmiało podziękowanie od księdza Proboszcza, za świadectwo wiary i okazaną życzliwość.

Na koniec padły podziękowania za obecność na ingresie ks. kan. Józefowi Błaszczakawi, pierwszemu Proboszczowi -ks. Tomasza, a zarazem Przyjacielowi oraz ks. dr Arturowi Janickiemu-Proboszczowi Parafi pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu nad Wisłą i Profesor WSD – przyjacielowi (razem w seminarium i na studiach w Rzymie).

Przed uroczystym Błogosławieństwem ks. Proboszcz zwrócił się do wiernych słowami modlitwy i zarazem życzeniem skierowanym do św. Jana:

“Ach święty Janie, wiem od samego Zbawcy, iż z synów ludzkich nikt nad Ciebie nie powstał większy w Królestwie Niebieskim. Tak i wierzę, że tam wiele możesz przed Bogiem przyczyną swoją. Przeto, upraszam Cię z ufnością za wszystkich tu obecnych, za wszystkich parafian, za modlących się w tej świątyni, za żywych i zmarłych – uproś im potrzebne łaski”

Wszystkich zgromadzonych ks. Proboszcz na koniec serdecznie zaprosił na poczęstunek na trenie WSD. Ks. Proboszczu -dziękujemy za zaproszenie❣️

Serdecznie witamy czcigodnego ks. kan. dr Tomasza Brzezińskiego- nowego Proboszcza w świętojańskiej parafii. Jako Wspólnota parafialna, zapewnimy ks. Proboszcza o naszej modlitwie i wsparciu duchowym i materialnym. Niech Jezus Miłosierny obdarza czcigodnego księdza potrzebnymi łaskami i Błogosławi nowym wyzwaniom i zadaniom, już jako Proboszczowi w naszej parafii świętojańskiej. Niech odwaga i wytrwałość towarzyszą księdzu w budowaniu żywego Kościoła. A Duch św. nieustannie prowadzi i Maryja Matka Kapłanów wspiera w poszukiwaniu nowych form ewangelizacji na rzecz parafii i Kościoła. Życzymy drogi ks. kan. orędownictwa Twojego Patrona oraz Patrona Parafii św. Jana Chrzciciela. Szczęść Boże❣️🙏

Categories:

Tags:

Comments are closed