Obchody Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny łączą się od wielu lat w naszej parafii z Rekolekcjami Adwentowymi. Rozpoczęliśmy je w czwartek 7 grudnia o godz. 18.00 Mszą Świętą połączoną z I Nieszporami z uroczystości, a następnie Liturgia ta sprawowana była w ramach oktawy do piątku 15 grudnia. 7, 9 i 10 grudnia przewodniczył jej nasz proboszcz ks. dr kan. Tomasz Brzeziński i homilię wygłosił rekolekcjonista – ks. dr Artur Janicki. 8 grudnia Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Mirosław Milewski oraz uczestniczyła w niej wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego, której 6 kleryków zostało włączona do oficjalnego grona kandydatów do kapłaństwa. Następnie celebransami i jednocześnie kaznodziejami w pozostałych dniach oktawy byli: ks. kan. dr Bogdan Czupryn, ks. dr Grzegorz Zakrzewski, ks. kan. Wojciech Kruszewski oraz dwukrotnie ks. kan. dr Włodzimierz Piętka.

Poniżej prezentujemy kilka wybranych myśli wypowiedzianych przez ks. kan. dr Włodzimierza Piętkę w trakcje naszej oktawy:

1. W Adwencie Kościół proponuje nam ciekawą formę modlitwy – antyfony. Choć ich głośno nie wypowiadamy, to jednak towarzyszą nam one w każdej liturgii; wyjątkowy charakter mają zwłaszcza te adwentowe: na uroczystość Niepokalanego Poczęcie NMP i na ostatni tydzień Adwentu. To krótkie wezwania modlitewne, zagrzewające do wiary i chwalenia Boga. Od 8 do 15 grudnia powtarzamy np. codziennie takie słowa: “Wszystka piękna jesteś Maryjo, a zmazy grzechu pierworodnego nie ma w Tobie” – ta w wersji łacińskiej: “Tota pulchna es Maria.” jest umieszczona nad bocznym ołtarzem dedykowanym Madonnie. Albo inna antyfona: “Pociągnij nas, o Dziewico Niepokalana, pobiegniemy za Tobą pociągnięci wonnością Twoich cnót”. Naprawdę, piękne i trafne, krótkie modlitwy, jak westchnienie do matki.

2. Wydaje się, że w kościele świętojańskim w Płocku, tradycja obchodzenia oktawy ku czci Niepokalanej, ma rodowód franciszkański. Tak się działo we wszystkich innych miejscach diecezji, gdzie franciszkanie posługiwali, m.in. Skępe i Przasnysz. W tych miejscach do dziś obchodzi się oktawę, a skądinąd wiadomo, że to właśnie franciszkanie szerzyli kult Matki Bożej Niepokalanej.

2. Co znaczy dzisiaj, że Maryja jest Niepokalana? Jak przełożyć ten dogmat wiary na życiowy, konkretny i egzystencjalny język?

Niepokalana – czyli święta, bo w Niej nie ma grzechu, jest tylko Bóg.

Niepokalana – czyli piękna, najpiękniejsza, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie.

Niepokalana – czyli dobra, najlepsza. Gdy przyjdzie Boże Narodzenie, spróbujmy zobaczyć w żłóbku przede wszystkim dobroć Bożą i dobroć naszej Matki Maryi.

3. Warto przyprowadzić swoje dzieci albo wnuki przed ten ołtarz, aby powiedzieć tym młodym o świętości Maryi, o Jej pięknie i o Jej dobroci.

Categories:

Tags:

Comments are closed