Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Świeckich, już działa przy płockiej parafii św. Jana Chrzciciela

Kim są Rycerze Św. Jana Pawła II? Ktoś by zapytał?

Zakon Rycerzy Jana Pawła II to katolickie stowarzyszenie wiernych świeckich skupiające w swych szeregach mężczyzn:

WIERNYCH – nauce Kościoła Rzymsko – Katolickiego, wchodzących w duchowość św. Jana Pawła II, pogłębiający Jego nauczanie oraz swoje powołanie i formację duchową.

MIŁOSIERNYCH  – pochylających nad potrzebami i chcący wspierać słabych i potrzebujących.

JEDNOZNACZNYCH – chroniących życie od poczęcia, aż do naturalnej śmierci, wierny rodzinie w jej tradycyjnym rozumieniu.

SOLIDARNYCH – wspierający w potrzebie Braci i służących im pomocą.

BRATERSKICH – zyskujący wielu konfratrów, którzy stają się dla nich drugą rodziną.

Rycerze Jana Pawła II chcą swój zasadniczy cel realizować przez zaangażowanie w:

Dążenie do świętości swoich członków

Obronę wartości chrześcijańskich, w tym rodziny i życia (od poczęcia do naturalnej śmierci)

Dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny

Promocję nauczania
św. Jana Pawła II

Wzajemną pomoc bratnią

Wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia)

Promocję duchowości mężczyzny

Wspieranie chrześcijan

Rycerze w liczbie przynajmniej sześciu Braci tworzą w danej parafii Chorągiew.

Kapelan chorągwi: ks. kan. dr Tomasz Brzeziński
Wielki Rycerz: ZB Krzysztof Karpiński
Kanclerz: ZB Jacek Rajewski
Skarbnik: ZB Rajmund Zaczek

Zakon Rycerzy Jana Pawła II, to męskie stowarzyszenie katolickie, które pragnie zgłębiać, rozwijać i kontynuować dzieło św. Jana Pawła II. Bronić dobrego imienia Kościoła i jego duszpasterzy, kultywować tradycje patriotyczne, organizować pomoc dla współbraci i pomoc charytatywną.

Zapraszamy w każdy I piątek miesiąca na spotkanie Płockiej Chorągwi Rycerzy Zakonu św. Jana Pawła II – Msza Święta o godz. 18.00, a następnie na spotkanie na plebanii. Przyjdź i zobacz jak to wszystko wygląda. Spotkania są otwarte dla wszystkich mężczyzn, aby kształtować  męskie odruchy serca.