Informacje o sposobie zgłoszenia kandydatów do Bierzmowania we wrześniu 2023r znajdują się TU.

  1. Sakrament Bierzmowania jest jednym z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Każdy ochrzczony może i powinien przyjąć ten sakrament, gdyż bez niego wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione.                                                                    
  2. Sakrament Bierzmowania udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydził się Krzyża.
  3. Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii trwa 2 lata.
  4. Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność”. Jego celem jest także wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej”.
  5. Przygotowanie do Bierzmowania to udział w nauczaniu religii (katechezie szkolnej) oraz w katechezie parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Kandydat do bierzmowania powinien zatem regularnie uczęszczać na lekcje religii w szkole, w której pobiera naukę, a także uczestniczyć w życiu Kościoła przez udział niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej oraz w nabożeństwach.
  6. Uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu Bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła.
  7. W parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku na początku roku szkolnego (miesiąc wrzesień) uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz I szkół ponadpodstawowych i uczniowie starsi oraz dorośli, którzy nie byli jeszcze bierzmowani, zgłaszają w kancelarii parafialnej swoją wolę przygotowania do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.
  8. Kandydaci do Bierzmowania w ciągu roku szkolnego (od października), uczestniczą w życiu religijnym (niedzielna Msza Święte i nabożeństwa roku liturgicznego) oraz w katechezie parafialnej, przygotowując się do godnego przyjęcia sakramentu Bierzmowania.