„Różaniec – skarb, który trzeba odkryć” (Jan Paweł II)

Przy Parafii Św. Jana Chrzciciela obecnie istnieją dwa koła żywego Różańca

 1. Św. Franciszka z Asyżu
 2. Św. Maksymiliana Kolbe

Koła Różańcowe w parafii św. Jana Chrzciciela spotykają się kolejno w każdy poniedziałek, wtorek, środę i piątek w poszczególnych miesiącach na modlitwie różańcowej o godz. 17.20, aby 40 minut przed wieczorną mszą świętą rozważać kolejne tajemnice z życia Jezusa. Opiekunem wszystkich Kół Żywego Różańca jest ks. Proboszcz.

Pierwsze koła różańcowe w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku powstały 1987 roku na czele każdego z czterech kół różańcowych stoją zelatorzy. Koła różańcowe biorą czynny udział w życiu parafii przede wszystkim poprzez nieustanną modlitwę oraz uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych i innych ku czci Matki Bożej a w okresie Wielkiego Postu w drodze krzyżowej. Modlitwę różańcową wraz z rozważaniem kolejnych tajemnic koła różańcowe prowadzą wg. konspektu zamieszczonego w miesięczniku „Różaniec”. Każdy członek koła codziennie odmawia jedną tajemnicę różańca w intencjach papieskich: ogólnej i misyjnej zalecanych na dany miesiąc przez Kościół. Raz w miesiącu dokonujemy wymiany tajemnic różańcowych. W naszych codziennych modlitwach różańcowych polecamy Kościół, Ojca Św., biskupów szczególnie naszej diecezji i księży – naszej parafii, za  WSD oraz za misje i misjonarzy. Za pośrednictwem Maryi – Królowej Różańca Świętego zanosimy nasze modlitwy do Jezusa Miłosiernego o liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za chorych i cierpiących – w sposób szczególny za członków KŻR, a także za jubilatów, solenizantów, za zmarłych, za rządzących, za Ojczyznę, o nawrócenie grzeszników, o ŚDM w Krakowie 2016 r. oraz w innych intencjach: osobistych i zalecanych przez Kościół w danym czasie. 

Zasadniczo każde koło powinno liczyć 20 członków. Wśród członków Kół Żywego Różańca są również osoby starsze, które często pozostają w swoich domach w łączności modlitewnej z Różą i Kościołem. Niektórzy członkowie KŻR angażują się w działalność innych grup i wspólnot istniejących w naszej parafii, można ich tam zauważyć. Koła Różańcowe raz do roku uczestniczą w spotkaniach opłatkowych oraz częściej w spotkaniach formacyjnych i okolicznościowych organizowanych przez ks. Proboszcza. Dodatkowo co roku mamy sposobność uczestniczenia w pielgrzymkach, organizowanych przez ks. kanonika, do różnych sanktuariów maryjnych. Nasze wspólnoty różańcowe prenumerują miesięcznik „Różaniec”. Ciekawe artykuły, świadectwa i modlitwy zawarte w piśmie są nam bardzo przydatne w zgłębianiu naszej wiary.

W liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae (RVM) Ojciec Święty Jan Paweł II apeluje, prosi i zachęca, abyśmy na nowo odkryli skarb modlitwy różańcowej. Jest to „modlitwa umiłowana przez licznych świętych (…). W swej prostocie i głębi pozostaje (…) modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości” (RVM 1).

Żywy Różaniec oznacza życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą Ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

Żywy Różaniec oznacza życie wiarą, nadzieją i miłością na wzór Maryi; należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga i bliźnich, tak jak Maryja.

 1. Żywy Różaniec składa się z Żywych Róż.
 2. Każda róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek Różańca, czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic.
 3. Imię i nazwisko członka jest wpisane do Księgi Żywego Różańca.
 4. Na czele róży stoi zelator lub zelatorka.
 5. Każda róża obiera sobie Patrona, od którego bierze swą nazwę.
 6. Członkowie Żywego Różańca starają się naśladować cnoty Najświętszej Maryi Panny.
 7. Uroczyście obchodzą święta swojego Patrona, najlepiej w najbliższą niedzielę. Zamawiają Mszę św. i w stanie łaski uświęcającej przyjmują Komunię św.
 8. Raz w miesiącu, członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych przez ciągłą kolejność tajemnic. Od tego dnia następuje zmiana intencji Różańca (co miesiąc inna intencja papieska).
 9. Podstawowym obowiązkiem każdego członka jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca według podanej intencji.
 10. Zelator czuwa, by Róża posiadała pełny skład – dwadzieścia osób, odwiedza chorych członków i otacza ich miłością oraz utrzymuje kontakt z księdzem opiekunem.

„Autentyczna, żywa wiara wyraża się w trudzie codziennej modlitwy. Kto przestaje się modlić, w praktyce staje się ateistą, duchowo obumiera i traci największy duchowy skarb, jakim są wiara, nadzieja i miłość.” (św. Jan Paweł II)

W jednym z objawień w Fatimie Matka Boża powiedziała do Łucji:

Chcę… żebyś codziennie odmawiała różaniec…”. Podobnie w lipcu powiedziała: „Chcę, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej dla uproszenia pokoju na świecie i w intencji zakończenia wojny, bo tylko Ona może te łaski dla ludzi uzyskać”.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej jak również do zasilenia szeregów Kół Żywego Różańca w naszej parafii.  Mile widziane są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Można zakładać nowe koła jak i zasilać już  istniejące, zachęcamy do włączenia się w nasze wspólnotowe  różańcowe modlitwy.

Spotkania grupy parafialnej:
Koła Żywego Różańca (pw. św. Franciszka w poniedziałki ok. godz. 17.20 ,  św. Maksymiliana Kolbe w środy o 17.20, )