14 – 20. 04. 2024r.

III Niedziela Wielkanocna – rok B – 14 kwietnia
7.30za śp. Zdzisław Tomkalskiego (w 45r.śm.)
7.30za śp. Witolda Ziółkowskiego – greg. 14/30
9.00za śp. Rajmunda i syna Rajmunda-Marcina Nowakowskich
9.00za śp. Krystynę i Władysława Franciszkiewicz
10.30za śp. Franciszka Sopyło (w 74r.śm.) oraz
Antoniego, Katarzynę Tymoteusza, Stanisławę i Andrzeja Sopyło
12.00za Parafian
18.00za śp. Jana (w 22r.śm.) i Agnieszkę Dylik
oraz za zm. z r-ny Dylików i Stępniów
Poniedziałek – 15 kwietnia
7.00za śp. Witolda Ziółkowskiego – greg. 15/30
18.00za śp. Jana Puchalskiego
Wtorek – 16 kwietnia
7.00za śp. Witolda Ziółkowskiego – greg. 16/30
18.00W int. Ojczyzny za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli
18.00za śp. Czesławę Skrodzką (w 31r.śm.)
Środa – 17 kwietnia
7.00za śp. Katarzynę Orłowską
7.00za śp. Witolda Ziółkowskiego – greg. 17/30
18.00za śp. Roberta Lisowskiego
Czwartek – 18 kwietnia
7.00za śp. Irenę Jarząbkowską-Liput
7.00za śp. Witolda Ziółkowskiego – greg. 18/30
18.00za śp. Kazimierę Szewczyk
Piątek – 19 kwietnia
7.00za śp. Józefa Misiaka (w 3r.śm.)
7.00za śp. Witolda Ziółkowskiego – greg. 19/30
18.00za śp. Ewę Ostrowską (w 4r.śm.)
19.00Msza Święta Domowego Kościoła Rejonu Płockiego
Sobota – 20 kwietnia
7.00za śp. Mariannę Kozimińską
7.00za śp. Witolda Ziółkowskiego – greg. 20/30
18.00za śp. Teresę Trębala

21. – 27. 04. 2024r.

IV Niedziela Wielkanocna – rok B – 21 kwietnia
7.30za śp. Witolda Ziółkowskiego – greg. 21/30
9.00o bł. Boże dla Anny w 80r. urodzin z dziękczynieniem
i prośbą o dalsze łaski dla c. rodziny
9.00za śp. r-ców Mariannę i Józefa Oleksiak
10.30za śp. Cezarego Turowskiego (w 16r.śm.)
12.00za Parafian
18.00za śp. Krystynę Suchwałko (w 21r.śm.)
Poniedziałek – 22 kwietnia
7.00za śp. Witolda Ziółkowskiego – greg. 22/30
18.00za śp. r-ców Anielę-Krystynę i Piotra Raczkowskich
oraz Wiesławę Sobiecką
Wtorek – 23 kwietnia – urocz. św. Wojciecha
7.00za śp. Jerzego Rydzewskiego i Mieczysławę Kraśniewską
7.00za śp. Witolda Ziółkowskiego – greg. 23/30
18.00za śp. Helenę i Franciszka Jesionek
Środa – 24 kwietnia
7.00za śp. Witolda Ziółkowskiego – greg. 24/30
18.00za śp. Jerzego Zająca
Czwartek – 25 kwietnia – święto św. Marka Ew. 
7.00za śp. Witolda Ziółkowskiego – greg. 25/30
18.00za śp. Elżbietę Starczewską i r-ców Starczewskich i Obrębskich
Piątek – 26 kwietnia
7.00za śp. Witolda Ziółkowskiego – greg. 26/30
9.30w int. Maturzystów ZSCE im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku
18.00za śp. Jana Karpińskiego
Sobota – 27 kwietnia
7.00za śp. Józefa (w 6r.śm.) i Scholastykę Malinowskich
7.00za śp. Witolda Ziółkowskiego – greg. 27/30
16.00ślub – Katarzyna Mycroft i Mateusz Rzeszotarski 
18.00za śp. Romana Dąbkowskiego