Założycielką grupy była śp. Wanda Niemczewska. Grupa liczyła od pięciu do ośmiu osób i działała pod duchowym przewodnictwem ówczesnego Proboszcza naszej parafii ks. prałata Stanisława Kutniewskiego. Obecnie kierownictwo duchowe sprawuje ks. kanonik Tomasz Brzeziński – Proboszcz naszej parafii. Grupa ta przejęła modlitwę, jako podstawę utrwalania wiary. Wspólnie z pasterzami naszego kościoła, obserwując sytuacje w Polsce, odwracanie się wielu ludzi, zwłaszcza młodych, od wiary katolickiej, grupa ta postanowiła: 22-go każdego miesiąca modlić się do Miłosierdzia Bożego, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Celem tej modlitwy było przepraszanie za grzechy, wynagrodzenie Panu Bogu za popełnione winy i błaganie o przebaczenie.

Z biegiem czasu grupa inicjowała nowe formy modlitwy. W każdy czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca. Adoracja przed Najświętszym Sakramentem. Modlitwy za Papieża, Biskupów, Kapłanów i ludzi poświęconych Bogu.

Grupa Pokutna aktywnie włącza się w modlitwy całego kościoła, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Misji Świętych , Rekolekcji, Nabożeństw Maryjnych i inne.

Po śmierci Wandy Niemczewskiej od 8 lat grupę prowadzi Leokadia Stańczyk (wcześniej również z Krystyną Maciaszek) ponadto do grupy należą: Zofia Gościniak, Danuta Orzechowska, Bożena Rudomin, Teresa Sienkiewicz.

Ufając w Boże Miłosierdzie, mamy nadzieję, iż nasza modlitwa ze wszystkimi przebywającymi na Adoracji Najświętszego Sakramentu jest źródłem Bożych Łask dla naszej parafialnej wspólnoty i wszystkich którzy potrzebują Bożej pomocy.

Zachęcamy wszystkich do Adorowania naszego Pana przed Najświętszym Sakramentem w świętojańskim kościele podczas naszej wspólnej modlitwy

Spotkania grupy parafialnej:

w I piątek miesiąca 17.00 – 18.00 

w I czwartek miesiąca 17.00 – 18.00

22-go dnia każdego miesiąca 17.00 – 18.00

oraz inne okazje  adoracje Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 – 18.00;