Pogrzeb dziecka i osoby dorosłej

W sytuacji śmierci bliskiej osoby, osoba odpowiedzialna za zorganizowanie uroczystości pogrzebowych powinna:

  1. Uzyskać akt zgonu.
  2. Ustalić miejsce pochówku. W Płocku najczęściej jest to Cmentarz Komunalny na ul. Bielska 66 lub Cmentarz Katolicki (wraz z częścią zabytkową) przy ul. Floriana Kobylińskiego 26 (zarządza nim parafia Farna pw. św. Bartłomieja – ul. Kazimierza Wielkiego 1).
  3. [ Istnieje możliwość Mszy Świętej pogrzebowej w naszym kościele i (z racji na bliskie położenie) pochówku na cmentarzu katolickim na ul. Floriana Kobylińskiego 26. W takim wypadku NAJPIERW zgłaszamy się do naszej kancelarii parafialnej w celu ustalenia terminu i godziny pogrzebu, a następnie ustalamy sprawy związane z pochówkiem na cmentarzu. ]
  4. W międzyczasie można ustalić szczegóły odnośnie obsługi pogrzebu przez zakład pogrzebowy.
  5. Posiadając akt zgonu oraz kartkę z terminem i godziną pogrzebu ustaloną z zarządcą cmentarza udajemy się do kancelarii parafialnej.
  6. TU znajdują się informacje odnośnie godzin i dni otwarcia kancelarii parafialnej, można jednak spróbować kontaktować się z kancelarią w dowolnych godzinach – również wtedy w miarę możliwości Księża pomogą w załatwieniu wszystkich spraw związanych z pogrzebem. Warto zadzwonić najpierw na parafialny numer i umówić się na dogodną godzinę (501 287 429).
  7. Jeśli rodzina posiada potwierdzenie o udzielonych sakramentach świętych (gdy zostały udzielone np. w szpitalu lub w domu) prosimy je ze sobą również zabrać.
  8. Jeżeli zmarły jest spoza naszej parafii, to potrzebne jest zezwolenie na pogrzeb z parafii faktycznego zamieszkania (nie zameldowania) zmarłego.

Pogrzeb dziecka martwo urodzonego

Zmarłe dzieci, niezależnie od tego, czy były ochrzczone, czy nie, czy zmarły po porodzie, czy też urodziły się martwe, należy pochować według stosownych obrzędów przewidzianych na tę okoliczność. Dziecko zmarłe przed porodem należy traktować jak dziecko zmarłe przed chrztem. Możliwy jest zatem pogrzeb dziecka, które rodzice stracili na skutek poronienia, nawet na bardzo wczesnym etapie ciąży, o ile będą dokumenty konieczne do pogrzebu zgodnie z prawem państwowym. Jedynym kryterium rozróżnienia dla formy pogrzebu jest przyjęty chrzest.

Procedury prawne:

1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (20 stycznia 2007 r.) oraz nowelizacją ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (26 maja 2011 r.), rodzice dzieci martwo urodzonych i tych, które zmarły w łonach matek, bez względu na to jak długo trwała ciąża, mają prawo, by je godnie pochować;

2. Rodzice wszystkich dzieci, które urodziły się martwe lub zmarły w wyniku poronienia, mogą w ciągu 48 godzin wystąpić o wydanie zwłok swojego zmarłego przed narodzeniem dziecka i mają prawo otrzymać jego kartę zgonu;

3. Obecnie przy pochówku martwo urodzonego dziecka (bez względu na czas trwania ciąży), administracja cmentarza nie wymaga już adnotacji urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu;