Parafia św. Jana Chrzciciela w Płocku, została erygowana 1 marca 1973 roku przez bp. Płockiego Bogdana Sikorskiego.

W dekrecie erekcji parafii pw. św. Jana Chrzciciela możemy przeczytać piękne życzenia-błagalną modlitwę ówczesnego bp. Płockiego Bogdana Sikorskiego:

“Błagam Najwyższego Pana przez przyczynę Matki Boskiej Niepokalanej i św. Jana Chrzciciela, aby nowo erygowana rodzina parafialna stała się dla swoich wiernych „źródłem życia i świętości”, promieniowała odnową życia religijnego, gorliwością i żywą wiarą. Z tą błagalną modlitwą łączę moje błogosławieństwo Biskupie”

Obok daty 1 marca 1973 r. –  należy wspomnieć również 7 czerwca 1991 roku, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II. zatrzymał się przed kościołem przy pomniku Abp. Juliana Antoniego Nowowiejskiego. Błogosławieństwo, którego wówczas udzielił oraz sam fakt obecności tak wspaniałego Gościa, na trwałe wpisały się w dzieje świętojańskiej płockiej parafii.

Historia kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Płocku wybudowano w latach 1758-1771 dla Zgromadzenia Ojców Reformatów (Franciszkanów) wprowadzonych w 1755 r. do Płocka staraniem biskupa sufragana włocławskiego Franciszka Kanigowskiego. 24 czerwca 1755 r. w uroczystość św. Jana Chrzciciela, odbyła się ceremonia wystawienia i poświęcenia krzyża na placu przyszłej budowy kościoła i klasztoru. Na początku przystąpiono do budowy drewnianego kościoła, który został poświęcony 1 stycznia 1756 r. W dwa lata później, 24 czerwca 1758 r., położono kamień węgielny pod budowę murowanej świątyni. Konsekrował ją bp W. Gadomski 14. czerwiec 1789 r.

Kościół poreformacki św. Jana Chrzciciela w Płocku został zbudowany w stylu późnobarokowym w latach 17581771. Ojcowie reformaci wznieśli jednonawową świątynie w stylu późnego baroku. Wewnątrz częściowo zachowało się pierwotne wyposażenie, z bogatą dekoracją snycerską, m.in. ołtarze, konfesjonały i ambona, pochodząca z lat 70-tych XVIII wieku.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Płocku powstał na placu, który został podarowany zakonnikom przez miecznikową zakroczymską Mariannę Lasocką. Ojcowie reformaci przez wiele lat opiekowali się świątynią, w jej pobliżu zbudowali klasztor, którego budowa trwała dziesięć lat (17731783). Przebywali w nim do 15 listopada 1864 roku do momentu kasacji zakonu, kiedy to zostali wywiezieni z Płocka.
W 1867 roku do pomieszczeń klasztornych zostało przeniesione Seminarium DuchowneKościół poreformacki pw. św. Jana Chrzciciela zaczyna pełnić funkcje tzw. kościoła rektorskiego. W latach 1867-1973 tj. do czasu powołania samodzielnej parafii zarządzał nim jeden z profesorów seminarium.

W czasie II wojny światowej (od 1941 r.) kościół św. Jana Chrzciciela i Seminarium Duchowne zajęły oddziały niemieckie, urządzając w nich magazyny. Znaczna część wyposażenia świątyni uległa poważnym zniszczeniom.

W 1964 r. powstał przy kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku samodzielny ośrodek duszpasterski będący kościołem rektorskim w parafii św. Bartłomieja.

Historia parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku

1 marca 1973 r. bp Bogdan Sikorski erygował parafię św. Jana Chrzciciela w Płocku, wydzielając jej teren z parafii św. Bartłomieja. Od 1973 roku świątynia pełni rolę kościoła parafialnego. Parafia św. Jana Chrzciciela w Płocku funkcjonowała coraz bardziej dynamicznie, zaczęło przybywać parafian z rozbudowanego coraz bardziej osiedla Tysiąclecia i „Wielkiej Płyty”. W 1980 r. został poświęcony nowy dom parafialny. Terytorium Parafii wówczas rozciągała się od ul. Abp. Nowowiejskiego aż po ulice Gwardii Ludowej i Batalionów Chłopskich. Oddanie do użytku plebani wraz ze znajdującymi się w niej salkami katechetycznymi bardzo ułatwiło duszpasterzom parafii spełnienie ich posługi. Dom parafialny stał się odtąd dla parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku – centrum duszpasterskim.

Punktem zwrotnym w historii świętojańskiej parafii był dzień 23 kwietnia 1981r., kiedy to biskup płocki Bogdana Sikorski erygował nową parafię bł. Jadwigi Królowej Polski. Tym samym nasza świętojańska parafia została liczebnie zmniejszona o część mieszkańców zamieszkałych na osiedlu „Wielkiej Płyty.” Pierwszym proboszczem w latach 1971-1985 w  parafii  św. Jana był ks. kan. Tadeusz Król. Kolejnym proboszczem parafii w latach: 1985-1988 był ks. kan Tadeusz Durszlewicz. Następnie w latach 1988-1996 stanowisko proboszcza objął ks.prał. Stanisław Kutniewski. W latach 1996-2023 proboszczem był ks. kan. Antoni Kołodziejski. Od 1 lipca 2023r. urząd proboszcza sprawuje ks. kan. dr Tomasz Brzeziński.

Pod względem liczebnym parafia św. Jana Chrzciciela wykazuje tendencje spadkowe od ok. 20 tys. parafian przed 1981r (przed powstaniem par. pw. św. Jadwigi Królowej). do niecałych 5 tys. w roku 2023.