/zakładka w przebudowie – informacje mogą być nie aktualne, w razie wątpliwości prosimy o kontakt/

Sakrament małżeństwa jest sprawowany po wcześniejszym ustaleniu terminu przez narzeczonych w kancelarii parafialnej. Należy zgłosić się do kancelarii parafialnej około 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu, w celu spisania protokołu przedślubnego. Prosimy przychodzić w godzinach otwarcia kancelarii z następującymi dokumentami:

Narzeczeni

 1. wdowcy – kościelne świadectwo zgonu współmałżonka;
 2. gdy oboje narzeczeni nie mieszkają (nie mylić z zameldowaniem) w naszej parafii, to również potrzebne jest zezwolenie na spisanie protokołu przedmałżeńskiego oraz na ślub w naszej parafii, z parafii narzeczonej lub narzeczonego;

Świadkowie

 1. aktualne dowody osobiste;
 2. ukończony 18 rok życia;
 3. jeżeli są katolikami i nie mają przeszkód kanonicznych, wskazane jest by przystąpili do spowiedzi i Komunii świętej;

Po spisaniu protokołu należy:

 1. Odbyć 2 spowiedzi przedślubne (pierwszą – z całego życia – krótko po spisaniu protokołu przedślubnego; drugą – na kilka dni przed ślubem)
 2. Wziąć udział w Spotkaniach dla Narzeczonych (informacje o terminach i miejscu spotkań pod adresem:
 3. Jeśli jedno z narzeczonych pochodzi z innej parafii niż parafia ślubu, po spisaniu protokołu należy zgłosić zapowiedzi przedślubne także w parafii drugiego z narzeczonych.
 4. po ślubie cywilnym – świadectwo ślubu z USC;
 5. wdowcy – kościelne świadectwo zgonu współmałżonka;
 1. aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 3 miesiące);
 2. aktualne dowody osobiste;
 3. świadectwo sakramentu bierzmowania (jeżeli nie zostało poświadczone w świadectwie chrztu);
 4. kościelne świadectwo ukończenia katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (może być ksero);
 5. zaświadczenie o ukończonym Kursie Przedmałżeńskim (z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej);
 6. dokumenty z USC, gdy ślub ma być konkordatowy
 7. po ślubie cywilnym – świadectwo ślubu z USC;   

http://kobieta.onet.pl/slub/obyczaje/slubkonkordatowy/

 1. wdowcy – kościelne świadectwo zgonu współmałżonka;
 2. gdy oboje narzeczeni nie mieszkają (nie mylić z zameldowaniem) w naszej parafii, to również potrzebne jest zezwolenie na spisanie protokołu przedmałżeńskiego oraz na ślub w naszej parafii, z parafii narzeczonej lub narzeczonego;

Świadkowie

 1. aktualne dowody osobiste;
 2. ukończony 18 rok życia;
 3. jeżeli są katolikami i nie mają przeszkód kanonicznych, wskazane jest by przystąpili do spowiedzi i Komunii świętej;

Po spisaniu protokołu należy:

 1. Odbyć 2 spowiedzi przedślubne (pierwszą – z całego życia – krótko po spisaniu protokołu przedślubnego; drugą – na kilka dni przed ślubem)
 2. Wziąć udział w Spotkaniach dla Narzeczonych (informacje o terminach i miejscu spotkań pod adresem:
 3. Jeśli jedno z narzeczonych pochodzi z innej parafii niż parafia ślubu, po spisaniu protokołu należy zgłosić zapowiedzi przedślubne także w parafii drugiego z narzeczonych.
 4. po ślubie cywilnym – świadectwo ślubu z USC;
 5. wdowcy – kościelne świadectwo zgonu współmałżonka;