1. Chrzest Święty jest Sakramentem, poprzez który człowiek zostaje włączony we wspólnotę Kościoła oraz dostępuje uwolnienia od grzechu pierworodnego. Jest to wydarzenie religijne i ważne jest, aby osoby zgłaszające dziecko do Chrztu z tą intencją podchodziły do tego wydarzenia.
  2. Sakrament Chrztu Świętego w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku zasadniczo jest udzielany dzieciom w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca w czasie Mszy Świętej o godz. 12.00 (z wyjątkiem Wielkiego Postu) oraz w I święto Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Inne terminy są możliwe jednak należy je najpierw ustalić z Księdzem w kancelarii parafialnej.
  3. Prosimy o kontakt i serdeczną rozmowę w sytuacjach gdy sytuacja rodzina pod względem sakramentalnym i religijnym na skutek różnych uwarunkowań jest trudna. Staramy się zrozumieć każdy przypadek i znaleść odpowiednie rozwiązanie jednak jest potrzebna wtedy szczególnie chęć dialogu z obu stron. Spotkajmy się i porozmawiajmy zanim jakiekolwiek decyzje organizacyjne odnośnie chrztu zaczną przez Was być podejmowane. Zapraszamy!
  4. Przy zgłoszeniu dziecka do chrztu należy przynieść akt urodzenia z USC (do wglądu) oraz podać w kancelarii informacje o rodzicach chrzestnych, ich: miejsce zamieszkania (faktycznego zamieszkania, a nie zameldowania), rok urodzenia, rok i miejsce ślubu kościelnego. Uwaga: nie może być rodzicem chrzestnym osoba żyjąca w związku niesakramentalnym (konkubinat lub związek cywilny bez ślubu kościelnego), a w przypadku młodzieży, osoba nie uczęszczająca na katechezę.
  5. Rodzice chrzestni powinni ukończyć 16 rok życia, być bierzmowani i jeżeli są z poza parafii, powinni przedłożyć od Księdza Proboszcza własnej parafii zaświadczenie, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
  6. Przygotowanie do Sakramentu Chrztu odbywa się zasadniczo w kościele, w sobotę poprzedzającą niedzielę chrztu, o godz. 18.30 po Mszy Świętej – w tym spotkaniu uczestniczą rodzice dziecka (w przypadku trudności jedno z nich) i chrzestni pochodzący z płockich parafii.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej po prostu zapytać. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 501 287 429.

Osoby dorosłe, które nie zostały ochrzczone, a posiadają w sobie pragnienie poznania Kościoła zapraszamy do kontaktu z naszymi duszpasterzami.