logo Chrystus Suga 2

W 1995 roku w parafii św. Jana Chrzciciela w Płocku z inicjatywy ks. Lecha Piórkowskiego zostały odprawione Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym. Owocem tych rekolekcji, było powstanie grupy modlitewnej przy świętojańskiej parafii. Grupa ta po późniejszym rozeznaniu przyjęła nazwę „Chrystus Sługa”.

Obecnie naszym opiekunem jest ks. dr Krzysztof Cymerman, a nowym liderem wspólnoty p. Monika Lisicka (kontakt przez FB)

Wspólnota liczy około 25 osób i od 28 lat gromadzi się w każdy czwartek na spotkaniach modlitewnych. Celem naszych spotkań jest uwielbienie Boga i rozważanie Jego Słowa. Dbamy o nasz duchowy wzrost przez proponowaną we wspólnocie formację oraz uczestnictwo w rekolekcjach. Rozeznajemy nasze charyzmaty i służymy nimi.

Nasza wspólnota służy modlitwą wstawienniczą. Mamy we wspólnocie diakonie muzyczną i liturgiczną. Organizujemy coroczną pielgrzymkę do Częstochowy na Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym. 30 maja 2019 uczestniczyliśmy w  pielgrzymce do Niepokalanowa, owoc zawierzenia naszego życia Jezusowi przez Maryję – podczas rekolekcji poprowadzonych przez ówczesnego opiekuna naszej wspólnoty ks. Pawła Niewinowskiego.

Nasza wspólnota dość aktywnie włącza się w życie parafii poprzez prowadzenie drogi krzyżowej, różańca oraz przez często podejmowaną oprawę liturgiczną w dni powszednie, niedziele i święta.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich na nasze czwartkowe spotkania by wspólnie uwielbiać Boga w Trójcy Świętej Jedynego, rozeznawać nasze – charyzmaty i służyć nimi dla dobra Kościoła – tam gdzie Pan Jezus w mocy Ducha Świętego zechce nas posłać.

BN-2022-odnowa-zmniejszony.jpeg

W każdy drugi czwartek miesiąca adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00, w świętojańskiej parafii w Płocku, prowadzi Grupa Odnowy w Duchu Św. „Chrystus Sługa”  (przed wieczorową Mszą Świętą).

adoracja 09 2023

Intencje można składać również elektronicznie  na e-mail:

elzbietamorawska1@gmail.com

Program spotkań wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w kościele parafii Św. Jana Chrzciciela w Płocku 

Spotykamy się zwykle w każdy czwartek po Mszy Świętej o godz. 18.00. Wszystkich chętnych 🙏 na wspólne trwanie na modlitwie i karmienie się Słowem Bożym, adorację Najświętszego Sakramentu oraz dzielenie się świadectwem wiary- serdecznie zapraszamy😍

ODNOWA W DUCHU ŚWIETYM WSPÓLNOTA”CHRYSTUS SŁUGA”

Wspólnota „Chrystus Sługa” bierze udział w różnych formacyjnych rekolekcjach: „Uzdrowienie wspomnień”, „Akceptacja siebie”, „Uzdrowienie wewnętrzne”, REO, Rekolekcje o Rozeznawaniu, dla Animatorów i inne – najczęściej w Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym w „Wieczerniku” w Magdalence. i Zalesiu

Inne wydarzenia diecezjalne i parafialne:

W roku 2017 i 2018  dość licznie jako Wspólnota uczestniczyliśmy w rekolekcjach diecezjalnych prowadzonych przez o. dr. Jose Maniparambil – autora m.in. książki :”Cztery strumienie miłości”.W latach  2016 – 2017 uczestniczyliśmy w Szkole Biblijnej – cyklu całorocznej formacji biblijnej w każdą czwartą sobotę miesiąca w Płońsku.

Do  30.09.2019 r. wspólnota gromadziła się w kościele świętojańskim w Płocku w każdą 3 sobotę miesiąca, aby uczestniczyć we Mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie. Od września 2019 roku ww. Msze św. zostały zawieszone.

W roku 2019 wspólnota „Chrystus Sługa” zorganizowała w świętojańskiej parafii rekolekcje REO, a w latach 2018/2019 uczestniczyła w diecezjalnych rekolekcjach dla animatorów – poprowadzonych przez wspólnotę Mocni w Duchu w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

W 2019 roku (sobota, 18.05.2019 dość licznie zaakcentowaliśmy swój udział w XXIV Konangresie Odnowy w Częstochowie –  oraz 22.09.2019 w Diecezjalnym Dniu Skupienia Odnowy w Duchu Św. w Płocku na Stanisławówce, modląc się o jedność międzykudzką i małżeńską.